Merkez Bankası’nın kripto paralarla ilgili hazırladığı yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kripto Para Yasaklandı!

Artık kripto paraların ödeme aracı olarak kullanılamayacağına dair Resmi Gazete’de yönetmelik yayımlandı. 30 Nisan’da yürürlüğe girecek altı maddelik yönetmeliğin içeriği şöyle:

MADDE 1:

 • (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamasına ve ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmemesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

MADDE 2:

 •  (1) Bu Yönetmelik, 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (f) alt bendi ile dördüncü fıkrası ve 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 18 inci maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3:

 •  (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında kripto varlık, dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade eder.

  (2) Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamaz.

  (3) Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamaz.

MADDE 4:

 •  (1) Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremez, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamaz.

  (2) Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemez.

MADDE 5:

 • (1) Bu Yönetmelik 30/4/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6:

 •  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

Avukat Sima Baktaş, kripto paraların yasaklanması ile ilgili yaptığı açıklamada bankalarla kripto para borsası arasındaki hizmetin engel teşkil etmediğini, kripto para borsası yatırımcılarının, bankalar aracılığı ile hesaplarındaki paraları, yatırıp çekebileceklerini bildirdi.

Avukat Sima Baktaş, 6393 sayılı kanunun içeriğinin elektronik para lisansı olan kurumları kapsamakta olduğunu, bankaları kapsamadığını, bu nedenle banka aracılığı ile kripto para alım satım işlemlerinin yapılmasında bir mani olmadığını bildirdi.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210416-4.htm https://twitter.com/simabaktas/status/1382818922920038400

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir